New Mexico 2000'+ Prominence Peaks List


Get the poster

start exploring

Rank Summit Name Elev. Prom.
1 Sierra Blanca Peak 11973 5533
2 Chicoma Mountain 11561 4281
3 Sandia Crest 10678 4098
4 Mount Taylor 11301 4094
5 Truchas Peak 13102 4001
6 South Baldy 10783 3803
7 Organ Needle 8980 3700
8 Big Hatchet Peak 8356 3696
9 Salinas Peak 8965 3605
10 Whitewater Baldy 10895 3535
11 Wheeler Peak 13161 3409
12 Capitan Mountains HP 10201 3261
13 Animas Mountains HP 8565 3250
14 Manzano Peak 10098 3238
15 Florida Peak North 7460 3210
16 West Blue Mountain 10336 3136
17 Ladrones Benchmark 9210 3130
18 Venado Peak 12734 2971
19 Mount Phillips 11741 2901
20 Timber Mountain 7565 2815
21 Baldy Mountain 12441 2681
22 Carrizo Peak 9605 2645
23 Cookes Peak 8408 2568
24 McKnight Mountain 10165 2525
25 San Andres Peak 8235 2515
26 Cerro Vista 11939 2499
27 Ute Mountain 10093 2483
28 Redondo Peak 11254 2454
29 Little Costilla Peak 12584 2424
30 Alegres Mountain 10229 2369
31 Black Peak 9029 2349
32 Wind Mountain 7280 2340
33 Mount Withington 10115 2315
34 Brushy Mountain 7600 2280
35 Oscura Peak 8639 2279
36 Eagle Peak 9786 2266
37 Picuris Peak 10801 2241
38 Mockingbird Mountains HP 7475 2195
39 Gallinas Peak 8637 2167
40 Hachita Peak 6639 2139
41 San Antonio Mountain 10908 2108
42 South Sacramento Mountains HP** 9695 2095
42b Benson Ridge** 9680 2089
43 Alamo Hueco Mountains 6851 2091
44 Placer Mountain 8897 2077
45 Gardner Peak 7534 2052
46 Burro Peak 8020 2000
47* Santa Fe Baldy* 12622 1982

HP = High Point
*Within error range. Prominence range is 1982’-2022’
**Benson Ridge elevation is 9680’-9720’. If South Sacramento Mountains HP is higher (at 9695') it replaces Benson Ridge on this list.
Back to peak lists